کمترین: 
5102
بیشترین: 
5102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5102
زمان: 
5/15 09:50
قیمت یورو امروز 15 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 15 مرداد 1397 , 5102 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 09:50","price":5102}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398