کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
زمان: 
5/15 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 15 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 15 مرداد 1397 , است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 01:30","price":406},{"date":"1397/05/15 02:00","price":412.12},{"date":"1397/05/15 04:30","price":410.51},{"date":"1397/05/15 05:00","price":411.15},{"date":"1397/05/15 07:30","price":413.49},{"date":"1397/05/15 08:00","price":410.96},{"date":"1397/05/15 10:30","price":411.18},{"date":"1397/05/15 11:00","price":409.14},{"date":"1397/05/15 12:00","price":411},{"date":"1397/05/15 13:00","price":406.91},{"date":"1397/05/15 16:30","price":406.57},{"date":"1397/05/15 17:00","price":406.81},{"date":"1397/05/15 19:30","price":404.37},{"date":"1397/05/15 20:00","price":406},{"date":"1397/05/15 22:30","price":404.6},{"date":"1397/05/15 23:00","price":403.79},{"date":"1397/05/15 23:30","price":}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398