کمترین: 
6917
بیشترین: 
7138
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6917
زمان: 
5/15 23:00
قیمت بیت کوین امروز 15 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 15 مرداد 1397 , 6917 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/15 01:30","price":7012.5},{"date":"1397/05/15 02:00","price":7060.3},{"date":"1397/05/15 04:30","price":7032.7},{"date":"1397/05/15 05:00","price":7058.8},{"date":"1397/05/15 07:30","price":7138},{"date":"1397/05/15 08:00","price":7131.8},{"date":"1397/05/15 10:30","price":7105.1},{"date":"1397/05/15 11:00","price":7110},{"date":"1397/05/15 12:00","price":7079.2},{"date":"1397/05/15 13:00","price":7005.7},{"date":"1397/05/15 16:30","price":6977},{"date":"1397/05/15 17:00","price":6982.5},{"date":"1397/05/15 19:30","price":6937.6},{"date":"1397/05/15 20:00","price":6941.4},{"date":"1397/05/15 22:30","price":6936.1},{"date":"1397/05/15 23:00","price":6917}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398