کمترین: 
18
بیشترین: 
19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19
زمان: 
5/14 16:50
قیمت لیر سوریه امروز 14 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 12:30","price":18},{"date":"1397/05/14 14:30","price":19},{"date":"1397/05/14 15:50","price":18},{"date":"1397/05/14 16:50","price":19}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398