کمترین: 
1763000
بیشترین: 
1833000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1773000
زمان: 
5/14 17:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 14 مرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 1773000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 12:06","price":1833000},{"date":"1397/05/14 12:36","price":1783000},{"date":"1397/05/14 12:54","price":1773000},{"date":"1397/05/14 14:36","price":1783000},{"date":"1397/05/14 15:54","price":1763000},{"date":"1397/05/14 17:36","price":1773000}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399