کمترین: 
1760000
بیشترین: 
1830000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1770000
زمان: 
5/14 17:36
قیمت نیم سکه امروز 14 مرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 1770000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 12:06","price":1830000},{"date":"1397/05/14 12:36","price":1780000},{"date":"1397/05/14 12:54","price":1770000},{"date":"1397/05/14 14:36","price":1780000},{"date":"1397/05/14 15:54","price":1760000},{"date":"1397/05/14 17:36","price":1770000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398