کمترین: 
19
بیشترین: 
21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20
زمان: 
5/14 15:00
قیمت درام ارمنستان امروز 14 مرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 14 مرداد 1397 , 20 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 12:00","price":20},{"date":"1397/05/14 12:50","price":19},{"date":"1397/05/14 13:50","price":20},{"date":"1397/05/14 14:50","price":21},{"date":"1397/05/14 15:00","price":20}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398