کمترین: 
7.8
بیشترین: 
8.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.1
زمان: 
5/14 17:30
قیمت دینار عراق امروز 14 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 8.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 12:00","price":8.2},{"date":"1397/05/14 12:10","price":8.1},{"date":"1397/05/14 12:30","price":8},{"date":"1397/05/14 12:50","price":7.8},{"date":"1397/05/14 13:00","price":7.9},{"date":"1397/05/14 13:50","price":8},{"date":"1397/05/14 14:00","price":7.9},{"date":"1397/05/14 14:20","price":8},{"date":"1397/05/14 14:30","price":8.1},{"date":"1397/05/14 14:50","price":8.4},{"date":"1397/05/14 15:00","price":8.2},{"date":"1397/05/14 15:20","price":8.1},{"date":"1397/05/14 15:30","price":8.2},{"date":"1397/05/14 15:50","price":8.1},{"date":"1397/05/14 16:00","price":8},{"date":"1397/05/14 16:50","price":8.1},{"date":"1397/05/14 17:10","price":8.2},{"date":"1397/05/14 17:30","price":8.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398