کمترین: 
138
بیشترین: 
148
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
143
زمان: 
5/14 20:30
قیمت روپیه هند امروز 14 مرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 14 مرداد 1397 , 143 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 11:50","price":147},{"date":"1397/05/14 12:00","price":144},{"date":"1397/05/14 12:10","price":143},{"date":"1397/05/14 12:30","price":142},{"date":"1397/05/14 12:50","price":138},{"date":"1397/05/14 13:00","price":139},{"date":"1397/05/14 13:30","price":140},{"date":"1397/05/14 13:50","price":142},{"date":"1397/05/14 14:00","price":140},{"date":"1397/05/14 14:20","price":141},{"date":"1397/05/14 14:30","price":144},{"date":"1397/05/14 14:50","price":148},{"date":"1397/05/14 15:00","price":146},{"date":"1397/05/14 15:20","price":144},{"date":"1397/05/14 15:30","price":146},{"date":"1397/05/14 15:50","price":143},{"date":"1397/05/14 16:00","price":142},{"date":"1397/05/14 16:30","price":141},{"date":"1397/05/14 16:50","price":144},{"date":"1397/05/14 17:10","price":145},{"date":"1397/05/14 17:20","price":144},{"date":"1397/05/14 20:30","price":143}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399