کمترین: 
7028
بیشترین: 
7519
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7261
زمان: 
5/14 20:30
قیمت دلار استرالیا امروز 14 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 14 مرداد 1397 , 7261 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:30","price":7506},{"date":"1397/05/14 11:50","price":7483},{"date":"1397/05/14 12:00","price":7339},{"date":"1397/05/14 12:10","price":7289},{"date":"1397/05/14 12:30","price":7229},{"date":"1397/05/14 12:50","price":7028},{"date":"1397/05/14 13:00","price":7078},{"date":"1397/05/14 13:20","price":7068},{"date":"1397/05/14 13:30","price":7118},{"date":"1397/05/14 13:50","price":7208},{"date":"1397/05/14 14:00","price":7138},{"date":"1397/05/14 14:20","price":7158},{"date":"1397/05/14 14:30","price":7298},{"date":"1397/05/14 14:50","price":7519},{"date":"1397/05/14 15:00","price":7398},{"date":"1397/05/14 15:20","price":7299},{"date":"1397/05/14 15:30","price":7418},{"date":"1397/05/14 15:50","price":7249},{"date":"1397/05/14 16:00","price":7229},{"date":"1397/05/14 16:10","price":7220},{"date":"1397/05/14 16:30","price":7170},{"date":"1397/05/14 16:50","price":7308},{"date":"1397/05/14 17:10","price":7358},{"date":"1397/05/14 17:20","price":7339},{"date":"1397/05/14 17:30","price":7328},{"date":"1397/05/14 17:50","price":7319},{"date":"1397/05/14 18:20","price":7328},{"date":"1397/05/14 20:30","price":7261}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398