کمترین: 
3275000
بیشترین: 
3475000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3335000
زمان: 
5/14 18:24
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 14 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 14 مرداد 1397 , 3335000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:24","price":3475000},{"date":"1397/05/14 12:06","price":3375000},{"date":"1397/05/14 12:36","price":3325000},{"date":"1397/05/14 12:54","price":3275000},{"date":"1397/05/14 14:36","price":3325000},{"date":"1397/05/14 18:24","price":3335000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398