کمترین: 
3301000
بیشترین: 
3501000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3361000
زمان: 
5/14 18:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 14 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 3361000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:24","price":3501000},{"date":"1397/05/14 12:06","price":3401000},{"date":"1397/05/14 12:36","price":3351000},{"date":"1397/05/14 12:54","price":3301000},{"date":"1397/05/14 14:36","price":3351000},{"date":"1397/05/14 18:24","price":3361000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398