کمترین: 
128448
بیشترین: 
128473
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
128448.0
زمان: 
5/14 13:20
قیمت شاخص بورس امروز 14 مرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 128448.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 10:20","price":128473.0},{"date":"1397/05/14 13:20","price":128448.0}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398