کمترین: 
404.73
بیشترین: 
409
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
406.56
زمان: 
5/14 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 14 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 14 مرداد 1397 , 406.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 01:30","price":407.06},{"date":"1397/05/14 02:00","price":405},{"date":"1397/05/14 04:30","price":408.69},{"date":"1397/05/14 05:00","price":409},{"date":"1397/05/14 07:30","price":405.31},{"date":"1397/05/14 08:00","price":406.54},{"date":"1397/05/14 10:30","price":407.25},{"date":"1397/05/14 11:00","price":407.5},{"date":"1397/05/14 13:30","price":405.87},{"date":"1397/05/14 14:00","price":405.84},{"date":"1397/05/14 16:30","price":408.81},{"date":"1397/05/14 17:00","price":407.01},{"date":"1397/05/14 19:30","price":407.55},{"date":"1397/05/14 20:00","price":404.73},{"date":"1397/05/14 22:30","price":406.3},{"date":"1397/05/14 23:00","price":406.56}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398