کمترین: 
6916.1
بیشترین: 
7048.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7009.6
زمان: 
5/14 23:00
قیمت بیت کوین امروز 14 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 14 مرداد 1397 , 7009.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/14 01:30","price":6979.8},{"date":"1397/05/14 02:00","price":6990},{"date":"1397/05/14 04:30","price":7012.2},{"date":"1397/05/14 05:00","price":7027.5},{"date":"1397/05/14 07:30","price":6916.1},{"date":"1397/05/14 08:00","price":6962.6},{"date":"1397/05/14 10:30","price":6990.1},{"date":"1397/05/14 11:00","price":6979},{"date":"1397/05/14 13:30","price":6970.1},{"date":"1397/05/14 14:00","price":6994.7},{"date":"1397/05/14 16:30","price":7048.3},{"date":"1397/05/14 17:00","price":7037.9},{"date":"1397/05/14 19:30","price":6959.2},{"date":"1397/05/14 20:00","price":6920.6},{"date":"1397/05/14 22:30","price":6965.5},{"date":"1397/05/14 23:00","price":7009.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398