کمترین: 
1843000
بیشترین: 
1923000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1843000
زمان: 
5/13 17:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 13 مرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 1843000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 12:36","price":1923000},{"date":"1397/05/13 13:54","price":1913000},{"date":"1397/05/13 15:06","price":1893000},{"date":"1397/05/13 15:24","price":1883000},{"date":"1397/05/13 17:06","price":1843000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398