کمترین: 
1840000
بیشترین: 
1920000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1840000
زمان: 
5/13 17:06
قیمت نیم سکه امروز 13 مرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 1840000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 12:36","price":1920000},{"date":"1397/05/13 13:54","price":1910000},{"date":"1397/05/13 15:06","price":1890000},{"date":"1397/05/13 15:24","price":1880000},{"date":"1397/05/13 17:06","price":1840000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398