کمترین: 
392780
بیشترین: 
403860
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
394620
زمان: 
5/13 18:10
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 13 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 13 مرداد 1397 , 394620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 11:55","price":403860},{"date":"1397/05/13 12:10","price":401700},{"date":"1397/05/13 12:25","price":402320},{"date":"1397/05/13 12:55","price":400780},{"date":"1397/05/13 13:10","price":398930},{"date":"1397/05/13 13:25","price":395850},{"date":"1397/05/13 13:40","price":399240},{"date":"1397/05/13 13:55","price":398470},{"date":"1397/05/13 14:10","price":397090},{"date":"1397/05/13 14:25","price":398470},{"date":"1397/05/13 14:40","price":397090},{"date":"1397/05/13 14:55","price":394930},{"date":"1397/05/13 15:10","price":393390},{"date":"1397/05/13 15:25","price":393700},{"date":"1397/05/13 15:40","price":393390},{"date":"1397/05/13 15:50","price":394930},{"date":"1397/05/13 16:10","price":393700},{"date":"1397/05/13 16:25","price":393390},{"date":"1397/05/13 16:40","price":393080},{"date":"1397/05/13 16:55","price":392780},{"date":"1397/05/13 17:10","price":394010},{"date":"1397/05/13 17:25","price":395240},{"date":"1397/05/13 17:40","price":395550},{"date":"1397/05/13 17:55","price":393700},{"date":"1397/05/13 18:10","price":394620}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398