کمترین: 
3505000
بیشترین: 
3625000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3505000
زمان: 
5/13 20:36
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 13 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 13 مرداد 1397 , 3505000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 11:36","price":3615000},{"date":"1397/05/13 12:06","price":3625000},{"date":"1397/05/13 12:36","price":3595000},{"date":"1397/05/13 13:54","price":3575000},{"date":"1397/05/13 14:24","price":3545000},{"date":"1397/05/13 16:24","price":3525000},{"date":"1397/05/13 20:36","price":3505000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398