کمترین: 
3526000
بیشترین: 
3651000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3526000
زمان: 
5/13 20:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 13 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 3526000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 11:36","price":3638000},{"date":"1397/05/13 12:06","price":3651000},{"date":"1397/05/13 12:36","price":3621000},{"date":"1397/05/13 13:54","price":3596000},{"date":"1397/05/13 14:24","price":3571000},{"date":"1397/05/13 16:24","price":3551000},{"date":"1397/05/13 20:36","price":3526000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398