کمترین: 
20
بیشترین: 
22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21
زمان: 
5/13 21:00
قیمت درام ارمنستان امروز 13 مرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":21},{"date":"1397/05/13 12:00","price":22},{"date":"1397/05/13 12:30","price":21},{"date":"1397/05/13 12:40","price":22},{"date":"1397/05/13 13:20","price":21},{"date":"1397/05/13 19:50","price":20},{"date":"1397/05/13 21:00","price":21}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398