کمترین: 
80
بیشترین: 
87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
82
زمان: 
5/13 21:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 13 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":85},{"date":"1397/05/13 12:00","price":87},{"date":"1397/05/13 12:20","price":86},{"date":"1397/05/13 12:30","price":85},{"date":"1397/05/13 12:40","price":86},{"date":"1397/05/13 13:20","price":85},{"date":"1397/05/13 13:50","price":84},{"date":"1397/05/13 14:30","price":85},{"date":"1397/05/13 14:40","price":84},{"date":"1397/05/13 15:20","price":83},{"date":"1397/05/13 15:30","price":82},{"date":"1397/05/13 16:00","price":83},{"date":"1397/05/13 16:30","price":82},{"date":"1397/05/13 17:30","price":83},{"date":"1397/05/13 19:50","price":81},{"date":"1397/05/13 20:00","price":80},{"date":"1397/05/13 20:30","price":81},{"date":"1397/05/13 21:00","price":82}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398