کمترین: 
144
بیشترین: 
158
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
148
زمان: 
5/13 21:30
قیمت روپیه هند امروز 13 مرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 13 مرداد 1397 , 148 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":154},{"date":"1397/05/13 12:00","price":158},{"date":"1397/05/13 12:20","price":155},{"date":"1397/05/13 12:40","price":153},{"date":"1397/05/13 13:00","price":155},{"date":"1397/05/13 13:20","price":153},{"date":"1397/05/13 13:50","price":152},{"date":"1397/05/13 14:30","price":153},{"date":"1397/05/13 15:00","price":152},{"date":"1397/05/13 15:20","price":149},{"date":"1397/05/13 15:40","price":148},{"date":"1397/05/13 16:00","price":150},{"date":"1397/05/13 16:30","price":149},{"date":"1397/05/13 17:00","price":148},{"date":"1397/05/13 17:10","price":149},{"date":"1397/05/13 17:30","price":151},{"date":"1397/05/13 17:50","price":150},{"date":"1397/05/13 18:30","price":149},{"date":"1397/05/13 19:50","price":146},{"date":"1397/05/13 20:00","price":144},{"date":"1397/05/13 20:30","price":146},{"date":"1397/05/13 20:50","price":147},{"date":"1397/05/13 21:30","price":148}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398