کمترین: 
19
بیشترین: 
21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19
زمان: 
5/13 15:20
قیمت لیر سوریه امروز 13 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":20},{"date":"1397/05/13 12:00","price":21},{"date":"1397/05/13 12:20","price":20},{"date":"1397/05/13 15:20","price":19}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398