کمترین: 
8.1
بیشترین: 
8.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.3
زمان: 
5/13 20:50
قیمت دینار عراق امروز 13 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 8.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:30","price":8.7},{"date":"1397/05/13 12:00","price":8.9},{"date":"1397/05/13 12:20","price":8.8},{"date":"1397/05/13 12:30","price":8.7},{"date":"1397/05/13 13:00","price":8.8},{"date":"1397/05/13 13:20","price":8.6},{"date":"1397/05/13 15:20","price":8.4},{"date":"1397/05/13 16:00","price":8.5},{"date":"1397/05/13 16:30","price":8.4},{"date":"1397/05/13 17:30","price":8.5},{"date":"1397/05/13 18:20","price":8.4},{"date":"1397/05/13 19:50","price":8.3},{"date":"1397/05/13 20:00","price":8.1},{"date":"1397/05/13 20:30","price":8.2},{"date":"1397/05/13 20:50","price":8.3}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398