کمترین: 
123604
بیشترین: 
124353
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
124353.0
زمان: 
5/13 16:20
قیمت شاخص بورس امروز 13 مرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 124353.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 10:20","price":123604.0},{"date":"1397/05/13 13:20","price":124352.0},{"date":"1397/05/13 16:20","price":124353.0}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398