کمترین: 
2595.3
بیشترین: 
2595.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2595.3
زمان: 
5/13 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 13 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 2595.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":2595.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399