کمترین: 
13282.5
بیشترین: 
13282.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13282.5
زمان: 
5/13 09:20
قیمت بات تایلند امروز 13 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 13 مرداد 1397 , 13282.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":13282.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398