کمترین: 
1082.6
بیشترین: 
1082.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1082.6
زمان: 
5/13 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 13 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 1082.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":1082.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399