کمترین: 
562.2
بیشترین: 
562.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
562.2
زمان: 
5/13 09:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 13 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 562.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":562.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398