کمترین: 
3229.4
بیشترین: 
3229.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3229.4
زمان: 
5/13 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 13 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 13 مرداد 1397 , 3229.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":3229.4}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398