کمترین: 
3553.8
بیشترین: 
3553.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3553.8
زمان: 
5/13 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 13 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 3553.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":3553.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398