کمترین: 
370.5
بیشترین: 
370.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
370.5
زمان: 
5/13 09:20
قیمت دینار عراق امروز 13 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 370.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":370.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398