کمترین: 
11474.6
بیشترین: 
11474.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11474.6
زمان: 
5/13 09:20
قیمت ریال عمان امروز 13 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 11474.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":11474.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398