کمترین: 
1212.1
بیشترین: 
1212.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1212.1
زمان: 
5/13 09:20
قیمت ریال قطر امروز 13 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 13 مرداد 1397 , 1212.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":1212.1}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398