کمترین: 
1176.6
بیشترین: 
1176.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1176.6
زمان: 
5/13 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 13 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 1176.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":1176.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398