کمترین: 
534.6
بیشترین: 
534.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
534.6
زمان: 
5/13 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 13 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 534.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":534.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398