کمترین: 
494.8
بیشترین: 
494.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
494.8
زمان: 
5/13 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 13 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 مرداد 1397 , 494.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":494.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398