کمترین: 
4438
بیشترین: 
4438
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4438
زمان: 
5/13 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 13 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 4438 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":4438}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398