کمترین: 
3969.8
بیشترین: 
3969.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3969.8
زمان: 
5/13 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 13 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 3969.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":3969.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398