کمترین: 
868.4
بیشترین: 
868.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
868.4
زمان: 
5/13 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 13 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 868.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":868.4}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398