کمترین: 
1201.4
بیشترین: 
1201.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1201.4
زمان: 
5/13 09:20
قیمت درهم امارات امروز 13 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 1201.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":1201.4}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398