کمترین: 
5736.4
بیشترین: 
5736.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5736.4
زمان: 
5/13 09:20
قیمت پوند امروز 13 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 13 مرداد 1397 , 5736.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":5736.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398