کمترین: 
5104.7
بیشترین: 
5104.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5104.7
زمان: 
5/13 09:20
قیمت یورو امروز 13 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 13 مرداد 1397 , 5104.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 09:20","price":5104.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398