کمترین: 
1213.42
بیشترین: 
1213.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1213.58
زمان: 
5/13 02:00
قیمت اونس طلا امروز 13 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 13 مرداد 1397 , 1213.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 01:30","price":1213.42},{"date":"1397/05/13 02:00","price":1213.58}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398