کمترین: 
405
بیشترین: 
417.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
407.88
زمان: 
5/13 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 13 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 407.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 01:30","price":414.5},{"date":"1397/05/13 02:00","price":416.6},{"date":"1397/05/13 04:30","price":415},{"date":"1397/05/13 05:00","price":416.06},{"date":"1397/05/13 07:30","price":417.07},{"date":"1397/05/13 08:00","price":417.69},{"date":"1397/05/13 10:30","price":415.81},{"date":"1397/05/13 11:00","price":415},{"date":"1397/05/13 13:30","price":414.87},{"date":"1397/05/13 14:00","price":414.36},{"date":"1397/05/13 16:30","price":412.5},{"date":"1397/05/13 17:00","price":412.03},{"date":"1397/05/13 19:30","price":409},{"date":"1397/05/13 20:00","price":405},{"date":"1397/05/13 22:30","price":405.06},{"date":"1397/05/13 23:00","price":407.88}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398