کمترین: 
6973
بیشترین: 
7480
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6973
زمان: 
5/13 23:00
قیمت بیت کوین امروز 13 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 6973 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 01:30","price":7390.1},{"date":"1397/05/13 02:00","price":7384},{"date":"1397/05/13 04:30","price":7380.9},{"date":"1397/05/13 05:00","price":7411.4},{"date":"1397/05/13 07:30","price":7464.2},{"date":"1397/05/13 08:00","price":7480},{"date":"1397/05/13 10:30","price":7461.6},{"date":"1397/05/13 11:00","price":7438.8},{"date":"1397/05/13 13:30","price":7470.9},{"date":"1397/05/13 14:00","price":7459.4},{"date":"1397/05/13 16:30","price":7397},{"date":"1397/05/13 17:00","price":7369.5},{"date":"1397/05/13 19:30","price":7245.8},{"date":"1397/05/13 20:00","price":7058.6},{"date":"1397/05/13 22:30","price":6999.2},{"date":"1397/05/13 23:00","price":6973}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398