کمترین: 
2.845
بیشترین: 
2.849
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.845
زمان: 
5/13 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 13 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 13 مرداد 1397 , 2.845 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 00:08","price":2.848},{"date":"1397/05/13 00:32","price":2.845},{"date":"1397/05/13 01:32","price":2.849},{"date":"1397/05/13 02:08","price":2.845}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398