کمترین: 
2.067
بیشترین: 
2.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0675
زمان: 
5/13 01:32
قیمت بنزین امروز 13 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 13 مرداد 1397 , 2.0675 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/13 00:08","price":2.0695},{"date":"1397/05/13 00:32","price":2.07},{"date":"1397/05/13 01:08","price":2.067},{"date":"1397/05/13 01:32","price":2.0675}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398