کمترین: 
301800
بیشترین: 
301800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
301800
زمان: 
5/12 14:05
قیمت طلای متفرقه امروز 12 مرداد 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 12 مرداد 1397 , 301800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/12 14:05","price":301800}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398